Akrepler dünyanın her yerinde ve her kıtasında yaşar. Akrepin vücut yapısı çok dayanıklı ve sağlamdır. Akrebin vücudunun üst kısmı kitin denen çok sert bir maddeden oluşur. Bu kitinli kabuk akrepi dış etkenlerden ve tehlikelerden korur. Çöllerde yaşayan bazı akrep türleri çok zehirlidir. Bu akrepler insanı zehirlerse 6-7 saat gibi bir süre içerisinde öldürür. Akrep zehri insanın solunum sistemini felç edip kalp krizine neden olur. Akrep zehri pek çok insanı öldürmese bile büyük acı verir. Akrep’in en fazla aç olduğu aylar yaz ayıdır. Akrep ağzından salgıladığı asiti avının içine akıtır ve bu asit avın iç organlarını parçalar. Parçalara ayrılan avını Akrep yavaş yavaş tüketir.
Çöl ve ormanlarda araştırma yapan bilim adamları kendilerini akrep ve zararlı hayvanlardan korumak için özel ışın yayan cihazlar kullanırlar. Bu cihazlardan gelen ışın akrebin derisinden geri döner ve mavi ışın yayar böylece akrebin yeri belirlenmiş olur. Akreplerin vücudunda 4 çift ayakları bulunur. Bu ayakların haricinde 2 adet, uç kısmında kıskaçları olan ayakları vardır. Akreplerin vücutları bölmeler halindedir. Akrep, türüne bağlı olarak vücudu birçok bölmeden oluşur. Akrep vücudunun arka kısmında uzun ve sırtı üstüne dönük bir kuyruğu bulunur. Akreplerin kuyruğu bölmeler halinde olup, kuyruğu üzerinde zehirli bir iğnesi bulunur. Akreplerin vücudu baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşur ve her kısım üzerinde farklı organlar vardır.
Akreplerin bütün ayakları gövdesi üzerindedir. Akreplerin boyları, yapıları ve renkleri yaşadığı alana bağlı olarak değişir. Akreplerin en belirgin olarak renkleri sarımtırak, kırmızı, siyah, kızıl renktedir. Fakat diğer renklerde olan akrep türleri de mevcuttur. Akrepler türlerine göre değişik boylarda ve genellikle 2 ile 15 cm kadardır. Akreplerin keskin gözleri vardır ve akreplerin gözleri çok uzakları seçebilecek kapasiteye sahiptir.

Akrepler dünya üzerinde çok eski dönemlerden beri var olan ve dünyanın her yerinde yaşayan canlılardır. Akrepler daha çok geceleri aktiftirler. Gündüzleri ise pasif olarak dinlenir ve taş diplerinde beslenmeden ortamın sakin olmasını beklerler. Akrepler dağlarda, çöllerde, çayırda , taş diplerinde, bayırda, yol kenarlarında, deniz kumsalında, ve daha birçok ortamda rastlamak mümkündür. Akrepler toprak altına, taş ve kayaların altına, ağaç kovuklarına ve daha birçok ortamlara yuva yaparlar. Akreplerin en çok göründüğü zamanlar yağmurların yağmaya başladığı ve su taşkınlarının olduğu zamanlardır. Akrepler su altında kalan yuvalarından çıkıp kendine güvenli bir yer arar. Bu sırada akreplere sıkça rastlamak mümkündür. Akrepler yapı olarak sıcaklığa ve soğukluğa karşı çok dayanıklıdırlar. Akrepler 50ºC gibi yüksek sıcaklıkta yaşadıkları gibi -30ºC soğukta da hayatta kalırlar. Çölde yaşayan akrepler suyu az tükettiği için zehri daha güçlüdür ve bu akrepler ısırdıkları canlıyı çok kısa zaman içinde öldürürler.Akreplerin üzerinde yapılan bir araştırmada, 1 hafta buzlukta kalan ve buz tutan akrepler buzları çözülünce tekrar yaşamaya başladığı kanıtlanmıştır.

Akreplerde Üreme ve Çoğalma
Akrep yumurtlama yöntemi ile çoğalır. Erkek Akrepler dişi akreplere göre daha iri yapılıdır. Erkek akrep, dişinin yanına gelir ve iki akrep kuyruklarını birbirlerine dolar. Erkek akrep, dişiyi spermalarını sakladığı yere sürükler, spermalarını dişi akrebin döl yoluna yerleştirir. Bu esnada gayet yumuşak davranan dişi akrep, döllenme işleminden sonra erkek akrebi zehirleyip yiyebilir. Akrepler çiftleştikten sonra yumurtalar dişi akrebin sırt tarafında özel bir bölmede tutulur ve yumurtadan yavrular çıkıncaya kadar burada tutulurlar. Dişi akrep yavruları hareketlenince belli bir zaman sonra sırt kapağını açıp yaşadığı ortama bırakır. Akrep yavruları, birkaç gün annesinin etrafında dolaşırlar. Daha sonra akrep yavruları kendine güven duyar ve etrafa dağılırlar. Akrep yavruları da insanları ve canlıları ısırabilir fakat ergin bir akrep kadar tehlikeli değildir.. Çünkü akrep yavruları az beslenmesinden dolayı vücudunda bulunan zehir daha az olur.
Akrepler radyasyona dayanabilme gücüne sahiptir. Akrepte bulunan hemosiyanin denilen biyokimyasal asi vardır. Bu 2 asit akrebin sinir sistemine karışır ve akrebi her türlü olumsuz koşula karşı korur. Akrep etrafı ateşle çevrildiğinde kendini sokup zehirlediği gözlenmiştir. Bunu sebebi tehlike anında vücudunda bulunan proteinler kurur ve kendini güvensiz hissedip intihar eder. Akrep çok değişik şartlarda yaşayabilen bir böcektir. Akrep 500 metre yükseklikte ve 800 metre yer altında yaşayabilir. Bazı akrep türleri isemor renkli ışık saçar ve az ışık olan yerlerde 10 metreden dahi gözle görülebilir. Dünya Sağlık örgütünün yaptığı istatistiklere göre her yıl 500 den fazla insanın akrep sokması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Dünyada bazı ülkelerde akrep insanlar tarafında gıda maddesi olarak da kullanılır. Ülkemizde akrep sokmasından ölüm pek görülmemektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir