Fareler omurgalı hayvanlar sınıfında yer alan canlılardır. Fare diğer haşerelerden farklı bir yapıya sahip olup iskelet sistemi vardır. Fareler vücut yapısı baş, beden ve kuyruk olarak üç kısımdan oluşur. Başında 2 adet kulak, keskin bir burun, 2 adet göz ve çok güçlü dişlere sahip ağız yapısı bulunur. Bedeni tüylü olan bu hayvanların vücutlarının alt kısmında 4 adet ayak vardır. Bedenlerinin arka kısımlarında ise türlerine göre bedeninden daha uzun olan kuyrukları bulunur.

Farelerin boyları türüne göre değişmektedir. Bazı fare türleri 8-9 cm iken bazı fare türleri de yaklaşık olarak 30-35 cm kadar olabilmektedir. Farelerin insanlara zararları da yine türüne ve yaşam alanlarına göre değişir.Farenin insanoğluna yararlı tek yönü laboratuar ortamında kobay hayvanı olarak kullanılmalarıdır. Farelerde çok düşük seviyedeki titreşimleri dahi algılayabilen bir sistem mevcuttur. Bu nedenle deprem gibi doğa olaylarında çok önceden bunu sezinlerler ve bulundukları ortamdan oldukça hızlı bir şekilde kaçarlar. Çok süratli koşabilen farelerin ayak yapıları çok güçlüdür ve ayak uçlarındaki tırnaklar sayesinde yüksek yerlere tırmanabilirler. Bu tırnaklar sayesinde bazı fare türleri toprağı kazıp toprağın altına yuvalarını yaparlar.

Farelerin ağız yapıları ve ön tarafta bulunan 2 adet dişleri çok kuvvetlidir. Sert maddeleri, tahtaları, plastikleri hatta mermerleri dahi bu güçlü dişler sayesinde kemirirler. Çok keskin koku alma duyusuna sahip olan Fareler çok uzakta olan yiyeceklerin kokularını bile rahatlıkla alırlar. Fareler besin olarak hem otçul hem etçil beslenirler. Evlerde bulunan Fındık fareleri diğer adıyla Ev fereleri ev içlerinde mutfak ve kiler gibi yerlerde buldukları bakliyat, tahıl gibi hububatları, meyve ve sebzeleri hatta pişmiş yemekler dahil her şeyle beslenirler. Dış ortamda bulunan Lağım fareleri, Tarla fareleri, Kanguru fareleri gibi farelerde türleride yaşam alanına bağlı olarak farklı bitki haşere ve böceklerle beslenirler.

Farelerin insanlara verdiği en büyük zarar insanların besinlerine ortak olması ve bu yolla insanlara çeşitli bulaşıcı hastalıklar taşımasıdır. Doğal ortamda besin bulamayan Çatı ve Lağım fareleri evlerin içine kadar gelir ve evdeki besinleri tüketir. Hatta insanların özellikle burun uçlarını ve kulak memelerini kemirirler. Farelerin ağızlarında oluşan tükürük şeklindeki salgı uyuşturucu özelliğine sahip olduğundan insanı ısırdıklarında Farenin ısırığı hissedilmez. Farelerde üreme erkek ve dişi fare çiftleştikten sonra döllenmenin dişi farenin içinde gerçekleşmesiyle olur. Belli bir zaman sonra yavru fareler ortaya çıkar. Yavru fareler yaklaşık 2 – 3 ay içerisinde ergin hale gelir ve iyi beslenen ergin fare hemen çiftleşmeye başlar. Bir fare türüne bağlı olarak yılda ortalama 4 – 6 defa yavru yapar. Yeni doğan yavruları belli bir dönem emziren dişi fareler yaz kış demeden her mevsim ürerler ve çoğalırlar. Fareler dış ortamlarda, pis su akarlarında, lağım borularında, çatı katlarında, apartman boşluklarında, bodrumlarda, kömürlüklerde, ormanlık alanlarda, tarlalarda, bahçelerde görülür. Fare yuvalarını türlerine göre farklı şekillerde ve farklı yerlerde yaparlar. Tarla Fareleri toprağı kazıp toprak altlarına yuvasını yaparken, Çatı Fareleri ise bodrum ve çatılarda topladığı tüy, kumaş parçaları, kıl, yün, pamuk, ağaç talaşı vb gibi maddeleri taşıyıp yuvasını yapar. Fareler sıcak yaz mevsiminde dışarıdan beslenirken, kış aylarında ise insanların yaşam alanlarına gelirler.

FARELERDEN İNSANLARA BULAŞAN HASTALIKLAR
Grip
Veba hastalığı
Verem
Humma hastalığı
Bağırsak enfeksiyonu
Tifüs
Sodoko
Listoriosis
Lyme
Salmonella

İNSANLARA ZARARLI OLAN FARE TÜRLERİ
FINDIK FARESİ (EV FARESİ)
Fare türleri arasında insana en çok zararlı olan fare türüdür. Çünkü Fındık fareleri insanların yiyeceklerine ve besin maddelerine ortak olurlar. Fare türleri arasında yapı olarak en küçük olan Fındık Faresinin gözleri küçük kulakları büyüktür. Boyları genellikle 6 – 10 cm kadardır. Ev fareleri açıkta bırakılan tahıl ürünleri ile meyve ve sebze gibi gıdaları yuvalarına taşıyarak bir kısmıyla beslenirken, bir kısmını ise kış aylarında tüketmek üzere saklarlar. Ev fareleri evlerde ekmek, hububat, tahıl taneleri et ve benzeri gıda maddelerini tüketirler. Ev faresi çok çabuk çoğalan bir fare türüdür ve genellikle 1 – 1,5 ayda bir, her doğumda 9-10 adet yavru yaparlar. Burunları çok keskin olan Ev farelerinin koku alma duyuları çok gelişmiştir. Bolca yiyecek bulduklarında ve tehlike olmadığını anladıkları anda gruplar halinde yiyeceklere saldırırlar. Ev fareleri ev içlerinde gıdaların üzerinde gezdikleri için insanlara en çok hastalık bulaştıran Fare türüdür.

TARLA FARESİ ( GELİNCİK)
Tarla fareleri tarla ve her türlü ekili alanlarda yaşar ve tarlalar üzerindeki ekinlerle beslenir. Tarla faresi beslenme ve yaşam koşuluna bağlı farklı boy ve yapılara sahiptir. Yılda 4-5 defa çoğalan tarla faresi her üremede 9 – 10 adet yavru yapar. Tarla faresi ekinlerin köklerini ve yeni çıkan kısımlarını kemirerek beslenir. Bu bakımdan hem tarlada bulunan hasatın verimini düşürür, hem de ekinlerin köklerini kemirdikleri için ürünlerin kurumasına neden olurlar. Tarla fareleri, ekili olan alanların toprak altından tüneller açarak hareket eder. Bu nedenle ekinlerin sulanması esnasında ekinlerin su almasınıda engellenmiş olurlar. Tarla fareleri ekinciler ve çiftciler için en sevilmeyen hayvandır.

LAĞIM FARESİ (PİS SU FARESİ)
Lağım fareleri yapı olarak fare çeşitleri içinde en büyük ve en pis olanıdır. Lağım faresi lağım sularında ve pis su akarlarında yaşar ve bu yolu kullanarak evlere gelir. Lağım fareleri dış ortamlarda yiyecek bulamadıklarında beslenmek amacıyla ev ve bina içlerine gelirler. Lağım fareleri insanların yaşam alanlarına geldiğinde ilk olarak evlerin bodrum ve çatı katına yerleşirler. Lağım farelerinin boyları ortalama 30cm kadar olup daha büyük olanlarınada rastlanır. Lağım fareleri yılda 4 – 6 defa ürer ve her üremede 6 ile 8 adet kadar yavru yapar. Lağım fareleri yaşadıkları ortamda sürüler halinde bulunurken yiyecek bulmak amacıyla dolaştıklarında tek gezinirler. Lağım fareleri insanlar için en tehlikeli fare türüdür. İnsanları uykularında parmak uçları, kulak memeleri gibi bölgelerinden ısırarak hastalık bulaştırırlar. Fareler tarafından ısırılan insanlar farenin salgıladığı tükürük bezlerinin uyuşturucu özelliği olması nedeniyle ısırılma anında hiçbirşey hissetmezler. Lağım faresi ile bireysel mücadele kesinlikle bir sonuç vermez bu bakımdan fareler ile mücadelede profesyonel ilaçlama şirketleri ile çalışılması gerekir.

KANGURU FARESİ
Kanguru fareleri yapı olarak diğer fare türleri arasında görünüşü en farklı fare türüdür. Kanguru farelerinin ön ayakları kısa arka ayakları ise uzundur. Kanguru fareleri bu uzun olan arka ayaklarının üzerinde kanguru şeklinde zıplayarak ilerler. Bu nedenle bu tür farelere Kanguru Faresi denir. Kulakları Tavşan şeklinde uzun olan Kanguru Farelerinin kuyruklarıda çok uzundur. Kanguru fareleri bahçe ve tarlalarda ekili ekinleri kemirerek zarar verir. Kanguru faresi ve diğer fare türleri ile mücadele etmek zordur.

ÇATI FARESİ VE BİNA FARESİ
Çatı fareleri tip olarak lağım farelerine benzer,fakat boy olarak lağım farelerinden küçüktür. Genellikle binaların bodrum ve çatılarında yaşarlar. Çatı farelerinin boyları yaklaşık 25 – 30 cm kadardır. Çatı fareleri yılda yaklaşık 5 defa yavrular ve her yavrulamasında 5- 6 adet yavru yapar. Çatı fareleri ev ve binaların çatı katlarında böcek ve haşerelerle beslenir. Ev içlerine girdiklerinde ise buldukları her maddeyi kemirirler. Çatı faresinin ayak uçlarında bulunan güçlü tırnaklar sayesinde yüksek binaların üstlerine ve çatı katlarına rahatlıkla tırmanırlar.
Yukarıdaki Fare türleri haricindeki bazı Fare türleri aşagıdaki gibidir.

1 – Çekirge Faresi
2 – Uçan Fare
3 – Su Faresi
4 – Keseli Fare
5 – Ak Ayaklı Fare
6 – Laboratuvar Faresi
7 – Hasat Faresi
8 – Çeltik Faresi
9 – Hamster
10 – Dikenli Fare
11 – Kuş Faresi
12 – Orman Faresi
13 – Fındık Faresi
14 – Pamuk Faresi
15 – Huş Faresi
16 – Yeleli Fareler
17 – Çöl Faresi

FARENİN ÜREMESİ VE ÇOĞALMASI
Fareler çiftleşme yöntemiyle ürerler ve çoğalırlar. Fareler çiftleştikten sonra doğan yavrularını uzun süre emzirerek beslerler. Fareler türüne bağlı olarak genelde 1 yıl içinde 4 – 6 defa yavru yaparlar. Her üremede türüne bağlı olarak 10 – 12 adet yavru doğururlar. Fareler yuvalarını bir süre emzirdikten sonra yaklaşık 3 – 4 ay içinde ergin bir fare haline gelirler.

FARE İLAÇLAMA VE FARELER İLE MÜCADELE
İnsanlar Fare ile eski zamanlardan beri mücadele etmektedir. Fakat eski zamanlarda yapılan mücadeleler pek sonuç vermemekteydi. Günümüzde ise Fareler ile mücadele de son teknoloji aletler kullanılmaktadır. Fareler ile mücadele de mutlaka bir ilaçlama firmasına ilaçlama yaptırın. İlaçlama yapan personelin ilaçlama konusunda eğitimli ve tecrübeli olmasına dikkat edilmelidir. Gündüz İlaçlama şirketi olarak yasal bir ilaçlama firmasıyız ve daima Haşere ve fare ilaçlama konusunda yanınızdayız. Fareler ile mücadele de yem tarzı ilaçlar kullanılır. Evlerin ve yaşam alanlarının gizli noktalarına bırakılan ilaçları fareler bulur, tüketir ve su içtiği yerde ölür.

One thought on “Fare İlaçlama”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir